596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Projektový den s odborníky z Lesů ČR

V souvislosti s danou problematikou pracovali žáci na úkolech týkajících se života v lese, poznávali jednotlivé živočichy a rostliny, seznamovali se s jejich životem, zažili praktické ukázky měření výskytu kůrovce, navrhovali řešení mizení lesů a jejich ochrany. Žáci si odnesli nové informace, zážitky, pracovní listy i dárkové předměty.

Akce byla finančně podpořena z projektu EU Šablony 3 Projekt ve škole CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018752

Jana Jeřábková