596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Exkurze Osvětim – Krakov

Naše první kroky zamířily do části nazvané po připojení města Osvětim k nacistickému Německu Auschwitz I. Prostorami areálu nás provázeli dva průvodci, kteří nám přiblížili osudy lidí, již za války prošli onou pověstnou branou s nápisem „Arbeit macht frei“. Navštívili jsme společně nejznámější úseky, během nichž jsme se dozvěděli, jaké útrapy táborový život provázely. Jednotlivé vnitřní prostory domů, které neubíraly na autentičnosti, vypovídaly o katastrofálních podmínkách všech vězňů.
Po zevrubné prohlídce jsme se přesunuli do areálu Auschwitz II. – Březinka. Zde již nebylo pochyb o tom, že účelem vybudování tábora byla genocida všech, kteří sem byli nasměrováni. Výjevy, které se nám naskytly, byly jen dalšími kousky, jejichž spojením jsme si dokázali poskládat hrůzný příběh tohoto místa. Paní průvodkyně nám doplňující informace sdělovaly citlivě a doporučily nám mnoho knih a filmů ke zhlédnutí.
Náš výjezd pokračoval návštěvou města Krakov, přesněji Starého města, které je známé množstvím památek zapsaných na seznam Světového dědictví UNESCO. Procházka Královskou cestou nás zavedla na Rynek se známou tržnicí Sukiennice, na níž jsme si zakoupili každý svou „osobní vzpomínku“ na dnešní den. Exkurzi jsme kvůli nevlídnému počasí zakončili jen krátkou návštěvou Jagellonské univerzity, jež nabízí návštěvníkům vždy v celou hodinu zvonkohru, a plni dojmů jsme vyrazili na cestu zpět.