596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Aktuálně:

Na našem webu doporučujeme Vaší pozornosti rovněž rubriku Aktivity tříd a žáků v levé nabídce. Najdete tam články o četných akcích, které se v naší škole konají, nechybí fotky. 

Ve výtvarné soutěži se nám podařilo obsadit všechna tři medailová místa!

Ve výtvarné soutěži se nám podařilo obsadit všechna tři medailová místa!

Dětství bez násilí, tak se jmenuje výtvarná soutěž, kterou organizuje tým Světové školy a Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory. Obrázky hodnotila tříčlenná porota zkušených výtvarnic. První tři místa obsadily žákyně naší školy, a to rovnou z jedné třídy. Těšit se mohly z poutavých knižních darů. A jména našich úspěšných autorek? Ta najdete níže v tomto článku stejně jako odkaz na stránky organizátora soutěže, kde se o našem úspěchu také píše. A podívejte se taky na fotky našich vítězek!

Více zde
V Ostravských sportovních hrách průběžně vedeme!

V Ostravských sportovních hrách průběžně vedeme!

Ostravské sportovní hry jsou souhrnem soutěží, které se konají v průběhu školního roku. Velmi nás těší, že na konci roku kalendářního nacházíme naši školu na prvním místě průběžného pořadí. „Dík za to patří jak žákům – sportovcům, kteří nás tak skvěle reprezentují, tak samozřejmě také pedagogům vyučujícím tělesnou výchovu, bez jejichž práce bychom se žádnými úspěchy pochlubit nemohli,“ uvedl ředitel školy Miloš Kosík. „Milí žáci, nechť je vám naše průběžné prvenství inspirací k dalšímu pohybu a sportování, a to i během vánočních prázdnin!“ doplnil pan ředitel. Níže najdete odkaz na dokument s pořadím škol v Ostravských sportovních hrách. J.G.

Více zde
Andělé strážní z družiny obdarovali potřebné děti

Andělé strážní z družiny obdarovali potřebné děti

Prosinec je v naší škole díky projektu Hrdé školy ve znamení dobrých skutků. A tak jsme my ve školní družině rozhodli, že se staneme anděly strážnými. Ptáte se, jak jsme získali svatozář? Koupili jsme darovací certifikát organizace Člověk v tísni a obdarovali potřebné. Andělskou pomoc teď potřebují české děti víc než kdykoli předtím. Zavřené školy, online výuka a odloučení od kamarádů pro ně byly velkou zátěží. Ne vždy se mohly s učením spolehnout na své rodiče. Díky naší pomoci podpoříme vzdělávání pro děti z chudých rodin. Tento dobrý skutek byl financován z výtěžku prodeje vánočního jarmarku. Děkujeme, že i díky Vám můžeme usnadňovat životy těm dětem, které neměly tolik štěstí. Více informací naleznete zde: https://www.skutecnydarek.cz/ Za školní družinu Lucie Buranská

Více zde
Rozšiřujeme Talent zahradu

Rozšiřujeme Talent zahradu

Na podzim 2022 se nám podařilo rozšířit za pomoci projektu Stromy Nadace ČEZ naší naučnou Talent zahradu o typické dřeviny vyskytující se na našem území. Žáci pomohli vysadit javor mléč, jeřáb prostřední, lípu srdčitou, modřín opadavý, smrk ztepilý, jasan ztepilý a třešeň ptačí. V rámci klubů vytvoří v budoucnu žáci popisky k jednotlivým stromům a umístí je spolu s QR kódem k dané rostlině. Již nyní slouží tyto popisky k poznávání bylinek a ovocných keřů v hodinách přírodopisu a v rámci přírodovědného klubu. Tato akce podpořila názornost výuky a přispěla k podpoře biodiverzity našeho města. Níže v článku najdete fotky. Jana Jeřábková

Více zde
Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům
Rodiče vítáni
BS Snake