596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Aktivity tříd a žáků (2022)

Deváťák připravuje chemické pokusy

Připravil jsem pro třídu již 2. pokus, tento se zabýval barvením ohně a dalšími reakcemi vznikajícími
vzplanutím. Jako první jsem udělal směs technického lihu a síranu měďnatého – skalice modré, která po zapálení hořela zeleně, to samé následovalo se zapálením směsi síranu železnatého – skalice zelené (jemně bílý oheň a jiskření). Další pokus spočíval v zapálení kapesníku namočeného ve vodě a v lihu, kapesník však po několika sekundách hoření nebyl ani trochu spálený, to zapříčinila voda, která chránila samotný kapesník před shořením, shořel tedy pouze líh na povrchu. Jako poslední a nejzábavnější pokus bylo „vzplanutí ruky“ – zapálení bublin, naplněných hořlavým plynem, na ruce. David Sebastian Čapka, 9. B

Kreativní vánoční program v 1. třídách

Žáci prvních tříd si užili vánoční atmosféru nejen při besídce, ale také v hodinách. Vymýšleli věty na základě obrázku a interpunkčního znaménka, rozvíjeli finanční gramotnost pomocí nakupování vánočních nezbytností v určité peněžní hodnotě. Uhádnout předmět podle popisu spolužáků nebyl pro děti rovněž žádný problém. Zara A. z 1. B vytvořila pro svou třídu pracovní list na téma Vánoce, který se jí velmi povedl. Děti ve třídě našly pod stromečkem dárky a vánoční besídku si moc užily. Veselé Vánoce přejí 1. A, 1. B, 1. C. Petra Badri Psotová

Vánoční hry a úkoly pro žáky 2. stupně

V předvánočním týdnu připravili do školní čítárny učitelé anglického jazyka pro žáky 2. stupně hravé úkoly a videa se zajímavostmi o vánočních tradicích z celého světa. Při tónech koled se všichni příjemně naladili a procvičili si slovní zásobu k vánoční tématice. J. Jeřábková

Hrdá škola – dobrý skutek na Vánoce

Poslední den před vánočními prázdninami byly děti z mateřské školky společně s žáky 1. stupně a s žáky devátých tříd zpříjemnit vánoční atmosféru zpěvem písní a koled v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Hrabůvce.
Naše návštěva babičky a dědečky srdečně potěšila a dojala. Někteří si s námi s chutí i zazpívali. Na závěr jsme se vzájemně obdarovali připravenými dárečky a cukrovím.
I. Goldová

X-mas games 

1. stupeň si v hodinách AJ procvičil své znalosti o Vánocích v anglicky mluvících zemích. Lovili rybičky, hráli trimino a Dobble, pracovali s texty, pexesem, obrázky, PC hrou. P. Gawlasová, L. Šnapková, S. Ritzová

Charitativní akce 8. A

Třída 8. A v rámci dobrých skutků vybrala penízky a složila se na pomoc dětem v chudých zemích.   K. Kubištová, tř. uč. 8. A

Odkaz na certifikát 1

Odkaz na certifikát 2

Školní kolo dějepisné olympiády

Dne 8. prosince 2022 si deset žáků 9. ročníku prověřilo své znalosti z novodobé historie. Zúčastnili se školního kola dějepisné olympiády s názvem „Rozdělený svět a Československo“. Přestože se tato problematika probírá v dějepise až ve 2. pololetí, obdivuhodně prokázali svůj přehled o dění ve světě v 2. polovině 20. století. Jedna žákyně, vítězka školního kola, nás bude reprezentovat v okresním kole 19. 1. 2023. Budeme jí držet palce, aby ji nezlomila tréma a dokázala svůj znalostní potenciál plně využít. V. Krmášková

Merry Christmas s deváťáky

I v letošním roce si děvčata Kája, Adéla a Martina z 9. B připravila pro 2. A hodinu AJ s vánoční tématikou. Děti si obohatily slovní zásobu o nové pojmy, přiřazovaly slova k obrázkům, dokreslily vánoční stromeček a při poslechu i zpěvu koled plnily úkoly. I přes malý počet dětí ve třídě si hodinu všichni užili. V jiných třídách prvního stupně si roli učitelů angličtiny vyzkoušeli Eliška, Vojta a Nick z 9. A.    S. Ritzová

Deváťáci v oddělení pro dospělé

Žáci pravidelně navštěvují besedy v knihovně K-Trio, ale v deváté třídě je to poprvé, kdy se ocitají v oddělení pro dospělé, které se nabízenou tématikou již posouvá. Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy se žáci devátých tříd vydali do knihovny, aby se blíže obeznámili nejen s knihami samotnými, ale také systémem vyhledávání jednotlivých knih, zápůjček a rezervace. K. Hajná

Osmé třídy navštívily knihovnu

Žáci osmých tříd podnikli hned dvě návštěvy městské knihovny v K-Trio, aby se dotkli témat, které čtenáře zajímají. První z nich bylo téma holocaustu židů, kde se žáci seznámili s nejrůznějšími publikacemi napříč spektrem žánrů, jež se zabývají osudy lidí druhé světové války. Někteří žáci hned využili možnosti si některou z knih zapůjčit. Při druhé návštěvě si osvětlili život francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéry a společně se zahloubali do nejdůležitějších myšlenek z jeho nejznámější knihy Malý princ. K. Hajná

Vánoce v přípravné třídě

Dnes 21. 12. se konalo v přípravné třídě vánoční posezení. Děti si například zazpívaly koledy nebo pomlsaly přinesené dobroty. Ale hlavně nás navštívil Ježíšek! Dětem donesl dárečky do třídy, ale také nějakou drobnou hračku, kterou si děti mohly vzít domů. Tento krásný den zakončila procházka na náměstí Ostrava – Jih, kde se konaly vánoční trhy. Veronika Osmančíková

Vánoční koncert v družině

Dne 20. 12. 2022 se ve školní družině uskutečnil Vánoční koncert – děti dětem. Předstoupilo všech sedm oddělení, které svými výstupy na chodbě školní družiny navodily vánoční čas. Zazněly nejznámější vánoční koledy, básně a nechyběla i taneční vystoupení. Tímto Vám za školní družinu přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2023. Valerie Mentznarowská, vychovatelka ŠD.

Další kolo turnaje v miniházené

Dne 14. 12. 2022 se vybraní žáci 3. a 4. tříd zúčastnili dalšího kola turnaje v miniházené. V konkurenci dalších osmi týmů se vůbec neztratili a po bojovném výkonu skončilo smíšené družstvo čtvrťáčků na 3. místě a smíšené družstvo třeťáčků na 7. místě. Celou akci doprovázely i doprovodné soutěže, takže se děti vůbec nenudily a sportovní dopoledne si užily se vším všudy. A již teď se těší na další kolo. K. Bluchová

Zdravé zuby

V pátek 16. 12. 2022 navštívily třídy 1.A, B, 2.C a 3.B, C studentky a budoucí paní doktorky-zubařky, které se přišly našim dětem tzv. “podívat na zoubky”.
V rámci preventivního programu “Zdravé zuby” se naši žáčci, a vlastně i paní učitelky, dozvěděli spoustu zajímavostí nejen o zubech, ale také něco nového o tom, jak o ně správně pečovat, protože bílý a zářivý úsměv přece sluší všem! 😉
(tř. uč. Lindovská, Psotová, Těmínová, Šnapková L., Hrušková)

Týden dramatu v hodinách češtiny na 2. stupni

Žáci 6. až 9. tříd prožili v hodinách češtiny předvánoční týden věnovaný divadelním hrám. Z prezentací a debat se dověděli leccos nového o divadle, hrách či zápisu dramatického textu, četli si ukázky ze slavných her (např. Shakespearova Romea a Julie), ve skupinkách tvořili vlastní scénku. Během týdne mohli žáci dvě představení také zhlédnout. Deváťáci byli v pondělí 12. 12. na představení Transky, body, vteřiny, ve čtvrtek 15. prosince pak všichni prožili vystoupení Cirkusu trochu jinak a našich žáků, které obsahovalo i činoherní prvky. J. Goj

 

Žáci pracují s novými mikroskopy

V rámci výuky PVP Přírodovědná praktika se žáci seznámili s novými mikroskopy, které nahradily dosud používaný zastaralý model školního mikroskopu. Díky finanční podpoře ze strany vedení školy v oblasti přírodopisu bylo zakoupeno 30 kusů monokulárních školních mikroskopů Student 3, které umožňují kromě klasického mikroskopování také sledovat pozorované objekty na monitoru PC nebo pořizovat fotografie či videa pozorovaného vzorku. Na práci s novými moderními mikroskopy se mohou těšit i ostatní žáci v rámci výuky přírodopisu. A. Tomášová

Paní učitelka pomáhá ukrajinským dětem i jejich rodičům

Paní učitelka Bohdana Lokajová již od května aktivně pomáhá překonávat jazykovou bariéru našim ukrajinským žákům a jejich rodičům. Například prvňáčkům první den školy, hokejistům při přijetí do školy a následné komunikaci s třídní učitelkou a trenérem. Také dělá ve volném čase tlumočnici pro děti a maminky z Ukrajiny v azylovém centru Don Bosco. Zajišťuje komunikaci se školami, školkami, lékaři, úřady. Ve škole na 2. stupni zorganizovala sbírku sladkostí na mikulášskou nadílku pro děti z Bosca.

Výtvarně zpracovaná témata z dějin hudby

Podívejte se na krásné práce žáků 9. A, které vznikly pod vedením paní učitelky Bohdany Lokajové.

Žáci 7. a 8. tříd se zapojili do výtvarné soutěže na téma Dětství bez násilí

Soutěž uspořádala Světová škola – Obchodní akademie a VOŠŠ v Ostravě – Mariánských Horách. Smyslem je prevence týrání dětí a domácího násilí. S žáky jsme si prvně edukačně probrali téma týraní dětí, domácí násilí a poté si zdůraznili prevenci těchto jevů. Následně se přešlo k fázi tvoření pomocí představivosti a použití různých výtvarných technik. Jak žáci zvládli zpracovat tohle nelehké téma, se můžete kouknout i vy. V soutěži držíme pěsti pro štěstí! K. Kubištová

7. B se účastní výtvarné soutěže

Třída 7. B se v rámci výtvarné výchovy zapojila do soutěže s názvem Velká soutěž s Eliášem pořádané nakladatelstvím Epocha ve spolupráci s Besedáriem. Žáci kreslili obrázky s pirátskou tématikou, což je velmi bavilo. A jaké dobrodružství se žákům podařilo výtvarně ztvárnit, se můžete kouknout zde. My přejeme mnoho štěstí v soutěži. (odkaz na web soutěže) K. Kubištová

8. A na vánočních tvůrčích dílnách

Třída 8. A navštívila Vánoční tvůrčí dílny ve Středisku volného času Ostrava – Zábřeh. Žáci si tak připomněli tradiční zvyky a tradice spojené s vánočními svátky jak u nás, tak také ve světě. Zároveň měli možnost zapojit se do výtvarných tvůrčích workshopů a dílen. Vyrobili si různé dekorace, přání na mnoho netradičních způsobů, drobné dárky, vánoční svícny či zdobili cukroví. Své výrobky si radostně odnesli a těšili se na obdarování svých blízkých. K. Kubištová

Deváťáci zhlédli výborné představení Divadla Petra Bezruče

Oceňované představení Transky, body, vteřiny zhlédli žáci devátých tříd v pondělí 12. 12. v Domě kultury Akord.
Děj hry vychází ze skutečného příběhu prvorepublikové atletky Zdeny Koubkové, která má jak mužské, tak ženské pohlavní rysy. V tomto tematickém rámci se pak rozehrává silně emocionální, bolestivé drama mimořádně citlivé osobnosti, která trpí svou jinakostí, nezařaditelností, nepochopením ostatních.
Navzdory dnes velmi medializovanému tématu lze říci, že hra rozhodně netrpí povrchností oči lacinou podbízivostí divákovi. Právě naopak. Nechybí sice tematizace sexuality či vypjaté scény znázorňující lidskou hrubost a bezcitnost, nikdy však nepřekračují únosnou míru a zapadají do celkového vyznění dramatu.
Žáci o představení diskutují v hodinách českého jazyka, které se celý tento týden zaměřují právě na téma divadla a dramatu.   J. Goj

Tay je několik reakcí žáků:

Divadelní představení bylo velmi emocionální.
Mé emoce se hodně měnily – představení bylo smutné, ale zároveň vtipné.
Představení mě dojalo.
Představení ve mně vyvolalo radost, úzkost i strach. Moc se povedlo.

Vánoce na raduňském zámku

Dne 9. 12. 2022 se jely vánočně naladit 8. ročníky a vybraní žáci 9. ročníků na zámek Raduň v doprovodu vyučujících J. Jeřábkové, K. Kubištové, V. Krmáškové a D. Halatové.
Dějepisná exkurze byla zaměřena na straně jedné na výstavbu a podobu zámků na našem území, na straně druhé průvodci během prohlídky zámku představili svátečně vyzdobené reprezentační salony, jídelnu se slavnostně prostřenou vánoční tabulí, pokoje služebnictva a nechyběl ani pokoj šlechtických dětí.
Netradiční prohlídka měla u žáků velký úspěch, vyzkoušeli si tradiční vánoční zvyky, rozpoznávali podle čichu koření vhodné k pečení vánočního cukroví, přečetli historické přání Ježíškovi či si vyrobili vlastní vánoční ozdobu. Vaše škola

Čert a Mikuláš přinesli nám zimní čas

V úterý 6. prosince děti ve školní družině netrpělivě čekaly na příchod Mikuláše. Tomu dělala doprovod skupinka andělů a rohatých pekelníků. V každém oddělení se našli malí andílci i čertovská kvítka. Všichni si pro mikulášskou družinu připravili básničky, říkadla a písničky. Hodné děti Mikuláš pochválil, anděl pohladil. Zlobiví slibovali, že se polepší, a čert jim na tvář nakreslil šmouhu uhlíkem. Mikuláš všechny spravedlivě odměnil perníkem.
Jana Kotalová, vedoucí vychovatelka ŠD

Okresní kolo ve šplhu: Mladší kluci byli druzí

Dne 9. 12. jsme se zúčastnili okresního kola ve šplhu, které se konalo v Porubě na ZŠ J. Šoupala. Družstvo mladších dívek (6.-7. třída) ve složení Lucie Přivřelová, Gabriela Kořínková a Veronika Slížová se umístilo na 7. místě. Družstvo mladších hochů ve složení Jakub Chovanec, Matyáš Holek, Vojtěch Douda a Michal Petr se umístilo na 2. místě! Družstvo starších děvčat (8.-9. třída) ve složení Lucie Hořínková, Sabina Gelačáková, Denisa Kristianová a Natálie Halavičová se umístilo na 5. místě, stejně tak jako družstvo starších kluků ve složení Richard Duba, Stanislav Chovanec, Vojtěch Němec a Richard Štefek. Gratulujeme! M. Kolářová

Účastnili jsme se soutěže ve znalostech z chemie

Naši žáci D. Takáč, T. Lankočí a E. Nohelová postoupili do krajského kola soutěže “Hledáme nejlepšího mladého chemika”, které se uskutečnilo 9. 12. 2022 v prostorách SPŠCH akademika Heyrovského. Po soutěžním klání měli žáci možnost zúčastnit se komentované prohlídky školy. Nahlédli tak např. do chovatelského klubu, kde studenti ve svém volném čase pečují o řadu zvířat z řad obojživelníků, plazů či savců. Poté následovala prohlídka moderně vybavených chemických laboratoří, která byla zpestřena ukázkou mnoha efektních pokusů, do jejichž provedení byli aktivně zapojeni také přítomní žáci. Další kroky vedly také do učebny s názvem čtenářské dílny nebo školního fitcentra a tělocvičny. Soutěž doplněná prohlídkou školy je každoročně pořádána v období, kdy se žáci 9. ročníku rozhodují, kam budou směřovat jejich kroky v dalším vzdělávání a pro některé tak může být vhodnou inspirací při rozhodování, kam podat přihlášky k dalšímu studiu. A. Tomášová

Deváťáci udělali dětem z „národky“ a družiny Mikuláše

Žáci 9. A se na Mikuláše vydali krásně nastrojeni na první stupeň, aby svým mladším spolužákům připravili zážitek mikulášské nadílky. Odpoledne je pak čekala ještě školní družina. J.G.

Vydáváme Literární sešity

Jak víte, v těchto dnech se osm textů našich žáků uchází o přízeň hlasujících čtenářů v literární soutěži společnosti Balónek. Tyto zdařilé práce si jistě zaslouží publikování také v našich Literárních sešitech. Tady jsou:

Odkaz na 3. číslo Literárních sešitů

J. Goj

Exkurze deváťáků na SŠ služeb a podnikání

V pátek 2. 12. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze na SŠ služeb a podnikání v Ostravě – Porubě. Exkurze byla cílená na zájemce o studium oboru aranžér a prodavač. Po prohlídce učebních prostor školy se žáci přesunuli do místa odborného výcviku, kterým je prodejna Tesco v Ostravě – Třebovicích. Kromě komentované prohlídky jednotlivých prodejních oddělení žáci také nahlédli do pekárny nebo skladu zmíněné provozovny. A. Tomášová

Účastníme se literární soutěže

Osm textů našich žáků nás reprezentuje v literární soutěži s tématem Kamarádství nezná hranic, kterou vyhlašuje společnost Balónek. Autory zamyšlení jsou: Tereza Lankočí, Penelope Dalla Libera, Gabriela Dudášová, Jana Golová, Kristýna Pindurová, Markéta Tkacziková, Tereza Doleželová a Veronika Nohelová. Práce budeme postupně publikovat v našich Literárních sešitech. Tady jsou alespoň krátké ukázky:
T. Lankočí
Kamarádství je dle mého úžasný mezilidský vztah. Už jenom to, že spolu jako lidé dokážeme komunikovat či sdílet své pocity, nálady, myšlenky a názory, mi připadá až neuvěřitelné, zvláště když vezmu v potaz, že tenhle úděl jsme v plném smyslu a kráse dostali jen my lidé.
M. Tkacziková
Kamarádství je těžké popsat. A to nejen proto, že je to něco, co nevidíš a jenom ho cítíš, ale protože ho každý vnímá jinak. Pro někoho je to něco víc než jen cit k druhé osobě. Je to vztah, který nechce zničit a snaží se ho udržet.
V. Nohelová
Kamarádství je pevné a nekonečné pouto mezi dvěma nebo vícero lidmi. Kamarádství je zcela důvěrný vztah. Kamarád vás rozesměje nebo s vámi dokáže soucítit. V tomto vztahu byste se měli cítit zcela bezpečně, nepřetvařovat se, nebát se dát najevo své emoce.

J. Goj

Tvůrčí práce žáků na zadané téma

Podívejte se na některé práce deváťáků na téma lidská práva.

Turnaj v přehazované

V úterý 29. 11. 2022 jsme se zúčastnili okresního kola v přehazované, které se konalo v Polance nad Odrou. Družstvo ve složení Petr Belosta, Marek Urbanec (4.A), Karolína Vybíhalová, David Fetter, Lukáš Lázenský, Jan Popelář (5.A), Sofie Máchová, Eva Scarlet Čapková (5.B) se v silné konkurenci po bojovném výkonu umístilo na 6. místě. Gratulujeme!

Školní rádio už zase vysílá

Několik šikovných dětí z 1. i 2. stupně reagovalo na výzvu školy a našlo v sobě chuť i odvahu stát se redaktory a hlasateli školního rádia. O čem rádio vysílá? Žáci informují o dění ve škole formou zpráv i oznámení, zazněla také pozvánka na skautský koncert, básnička, kterou si děti samy napsaly, nebo třeba anekdota. K účasti na vysílání školního rádia se žáci mohou stále hlásit. Níže vidíte plakát, který na tuto aktivitu děti láká. A tady je básnička Listopad od Dominika Škucy a Kamily Benešové z 5. B:
Listí padá na zem.
Podzim střásá žluté listí.
Už se vrány slétají.
Stromy někde natřel rudě,
jinde celé ze zlata.
Vybarvené listí pouští z větví rovnou do bláta.

J . Goj

Preventivní program v 2. C

V pátek 25. 11. 2022 do třídy 2. C zavítala návštěva z Pavučiny a povídala si s dětmi o “Nebezpečí a jak na něj”. Tento preventivní program byl zaměřen na to, jak čelit negativním jevům, se kterými se děti mohou setkat ve škole, v rodině i kdekoliv jinde. Tř. uč. Těmínová

Talentmanagement – ZOOM (Zaměř, Objev, Odhal, Mysli), interaktivní výstava ve Světě techniky

Děti ze čtenářského a badatelského klubu1. st. navštívily odpoledne 24. 11. 2022 ostravský Svět techniky.
Čekala nás expozice ZOOM, rozvíjející vizuální gramotnost. Společně jsme se snažili porozumět zajímavým fotografiím, co mají ztvárnit, jestli jsou smyšlené či ne nebo jaký skutečný příběh ukrývají. Výstavu podpořilo Velvyslanectví USA v Praze, otázky a popisky byly v češtině i angličtině. Prozkoumali jsme i stálý Svět přírody. Prostřednictvím exponátů, se kterými jsme mohli manipulovat, jsme se zase naučili něco nového o světě kolem nás (oblasti Strom, Člověk, Vesmír, Energie, Železo). Vyzkoušeli jsme i televizní studio ČT Déčka a novou expozici Žít normálně – jak vypadá běžný život hendikepovaného člověka.
Návštěva našeho vědeckého a technologického muzea v oblasti Dolních Vítkovic se nám moc líbila.
Za děti a učitele L. Šnapková, S. Ritzová

Soutěž ve zpracování loga s environmentální tematikou

Žáci naší školy se zapojili do velmi lákavé soutěže, která je zaměřena nejen na tvůrčí činnost, ale rovněž podporuje environmentální smýšlení. Úkol byl jasný: Vymysli logo … a vyhraj 🙂 Žáci tak dali zelenou své fantazii a tvořili na téma Children of a green world (Děti zeleného světa). Během tvoření se navíc dozvídali zajímavé informace z oblasti evvo. Koukněte jak hravě si s tímto tématem poradili (Šamková N. 7.B, Votrubová V. 8.A, Svobodová N. 8.A, Gelačáková S. 8.A, Osičková K. 8.A, Sojková E. 8.C, Blažek D. 9.A, Jankůjová A. 9.A, Štefek R. 9.A, Luuová V. 9.A). K.K.

Anglická soutěž Oxford Illustrator

Dne 24. listopadu se žákyně Laura Maliníková (5.A), Fatima Etzahra El Hadi (6.A) a Tereza Marie Martínková (9.A) účastnily 11. ročníku anglicko – výtvarné soutěže Oxford Illustrator pořádanou ZŠ Ostrava – Poruba, K. Pokorného. Žákyně soutěžily ve znalosti anglického jazyka spolu s výtvarným talentem. Soutěžící obdrželi anglickou ukázku z knihy, dle které vytvářeli libovolnou výtvarnou technikou ilustraci. I když jsme si nepřinesly umístění, byla to skvělá zkušenost, shodly se výše zmíněné žákyně. K.K.

2. B v OZO

Žáci 2. B si 21. 11. 2022 v OZO užili dopoledne plné soutěží a plnění zajímavých úkolů, za které dostali i malé ceny. Celým programem je provázela zajímavá pohádka o třídění odpadu do různobarevných popelnic. Žáci si odnesli ponaučení o tom, že chceme žít v čistém, uklizeném a krásném městě v barvách duhy. ŠnJ

2. C na besedě v OZO

V úterý 22. 11. 2022 se i třída 2. C zúčastnila výuky v Centru odpadové výchovy v prostorách OZO Kunčice. Děti se hravou formou prostřednictvím pohádky “Popelnice v barvách duhy” dozvěděly, JAK – KAM – a PROČ odpad třídit, zasoutěžily si a domů si na památku odnesly také malý dárek. Tak ať se vám třídění daří, naši malí ekologové 😉! Tř. uč. Těmínová

3. místo ve florbalu dívek

Obvodní kolo ve florbale dívek 6. – 7. tříd, které se konalo 16. 11. 2022 na ZŠ MUDr. Lukášové a Klegova. Naše družstvo ve složení Adéla Bártová, Adéla Kudelová, Eliška Padělková, Lucie Přivřelová (6.A), Anna Divišová, Veronika Gřonková, Tereza Houdková, Gabriela Kořínková, Veronika Slížová (7.A) se umístilo na 3. místě.   R. Adamíková

Výtvarná soutěž Tajemný svět barev

Naši žáci 7. – 9. ročníků se zapojili do krajské výtvarné a keramické soutěže Tajemný svět barev – Svět budoucnosti, kterou pořádá SVČ Ostrava – Moravská Ostrava. Každý si budoucnost představí jinak. V čem budeme cestovat, kde bydlet, jak se budeme oblékat, jak komunikovat… Žáci pracovali především se svou fantazií. Měli si představit, že se probudili v roce 4000, jaká by byla technologie, život, příroda kolem nás… Co zajímavého vytvořili (L. Holotíková, K. Tsuperyaková, N. Pavelková, Khadija El Hadi, E. Smikoňová, P. Stichová, K. Pindurová, J. Golová, B. Otipková, A. Švábová) se můžete kouknout níže. V soutěži držíme pěsti pro štěstí 🙂 K.K.

Anglické čtení

Školní čítárna poskytla alternativní prostory žákům 9. ročníku pro výuku anglického jazyka. V hodinách proběhlo čtení dvojjazyčných knih zakoupených díky finanční podpoře města Ostravy v rámci dotačního programu Rozvoj kvality školství. Žáci četli, rozebírali a vyvozovali hlavní myšlenky světoznámého díla Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ. Z autobiografie autora propojili dílo s historickým kontextem a seznámili se s jeho nejznámějšími citáty.

Jana Jeřábková

Odkaz na stránky města Ostravy

3. ročník – Návštěva dětského oddělení knihovny města Ostravy v K Triu

11. a 14. listopadu třetí třídy navštívily dětské oddělení městské knihovny v Hrabůvce. Paní knihovnice nám připomenula, jak se do knihovny přihlásit, jak a kde hledat pro nás zajímavé knihy. A protože knihy se vyrábějí z papíru, který je možné recyklovat, čekala nás i malá Ekoshow v podobě besedy s prezentací, kvízem a tvořením.        3. A, B, C, PG, LŠ, MH

Popelnice v barvách duhy

Tak zní název výukového programu v OZO. Je zaměřený na správné třídění odpadu. Děti z 2. A měly za úkol zachránit smutné a šedivé město od odpadků, které lidé vyhazovali všude kolem sebe. Naučily se, jaké popelnice v Ostravě máme, k čemu slouží a co do nich můžeme házet. Celým programem je provázela pohádka, ze které si vzaly ponaučení, že třídit odpad je správné a také důležité. Vždyť všichni chceme bydlet v krásném barevném světě. 16. 11. 2022, SR

Dětská tisková konference v SVČ Ostrčilova

Školní novináři navštěvující povinně volitelné předměty Žurnalistika a Mediální výchova ve středu 16. listopadu zavítali na Dětskou tiskovou konferenci pořádanou Střediskem volného času Ostrčilova. Hosty besedy byli policisté a záchranář. Ti dětem povídali o své práci, promítli jim prezentace a krátká videa a zodpověděli řadu dotazů. Nás může těšit, že mezi žáky, kteří dostali drobný dárek za položení zajímavých otázek, byl také náš Adam Chovanec z 8. B.    J. Goj

Prvňáci zhlédli divadelní představení

Žáci prvních tříd zhlédli divadelní představení Zimní příhody včelích medvídků v KD Akord. Díky Brumdovi a Čmeldovi jsme prožili v hmyzí říši všechna roční období. Včelí medvídci se připravovali na příchod zimy a zažívali různá dobrodružství. Představení doprovázely veselé písničky. Za 1.A, 1.B, 1.C napsala Petra Badri Psotová

Preventivní program pro třeťáky

Jeden za všechny – všichni za jednoho!
Toto heslo měli tři mušketýři a my jsme si ho vzali za své – vždyť oni si pomáhali a drželi pospolu!
Preventivní program pro třeťáky byl zaměřen na spolupráci ve skupinách a týmech. A taková třída je taky tým. L. Šnapková, P. Gawlasová, M.Hrušková a třídy 3.A, B, C.

Soutěž Bobřík informatiky

Vybraní žáci pátých, šestých a sedmých ročníků se minulý týden zúčastnili Bobříka informatiky.
Na prvních místech v rámci školy ve skupině Mini (páté ročníky ZŠ) se umístili:
1. Rybnikář Jan
2. Turoňová Laura
3. Chvostek Šimon
4. Tobola Daniel
5. Škuca Dominik
Na prvních místech v rámci školy ve skupině Benjamin (šesté a sedmé ročníky ZŠ) se umístili:
1. Petr Michal
2. Cába Robin
3. Pavelková Nikola
4. Tkacziková Markéta
5. Špavelková Kristína
Všem žáků děkujeme za jejich účast.               R. Horáková

Žáci navštívili workshop VŠB

V rámci projektu Dejme šanci talentům II navštívili žáci 1. st. z Klubu logiky VŠB, kde se během workshopu učili základní práci v programu GeoGebra. Tento program podporuje představivost a intuitivní chápání matematiky a geometrie. Zúčastnili se také programu Malý stavitel, ve kterém si ukázali, jak počítali lidé ve starověku, jaké měli postupy a pomůcky k řešení staveb. I. Goldová

Vycházejí Literární sešity

Přečtěte si 2. číslo Literárních sešitů v tomto školním roce. Najdete v něm napínavou krimi povídku a zamyšlení na tím, co to znamená mít v životě něčeho nedostatek. Příjemné čtení. J. Goj

Odkaz na Literární sešity v PDF

Přírodovědná soutěž v ZOO

V úterý 8. 11. se žáci naší školy zúčastnili přírodovědné soutěže, která má již dlouholetou tradici a koná se v prostředí ostravské ZOO vždy na jaře a na podzim. Žáci soutěží v pětičlenných družstvech na předem dané téma. Letošním tématem pro podzimní soutěžení byli primáti. Po vypracování nelehkého testu na výše uvedené téma si žáci mohli za odměnu zdarma prohlédnout ZOO včetně nově otevřených expozic např. pro makaky lví nebo gibony bělolícé. A. Tomášová

Keramické výrobky dětí ze školní družiny

,,UŽ JE PODZIM, HNĚDÁ HLÍNA LEPÍ SE NÁM NA PATY…”, verš Františka Hrubína.
Dětem ze školní družiny se v kroužku keramiky podařilo z hlíny vytvořit hned několik podzimních motivů. Posuďte sami, jak se jim to podařilo. J. Kotalová

Prima pokusy ve 4. třídách

V pondělí 31. 10. zažili žáci 4. A a 4. B Prima pokusy. Ukázali si nenewtonovskou kapalinu, kterou si vyrobili z bramborového škrobu. Zjistili, že se chová někdy jako kapalina a jindy jako pevná látka. Nejzajímavější však bylo pozorování ducha v láhvi. Nakonec si halloweenského ducha sami vyrobili pomocí gázy a škrobu. I. Goldová, T. Pilařová

V Atletickém dvojboji jsme kralovali

Začátkem měsíce listopadu, a to 2. 11., se konal Atletický dvojboj na počest výročí narození Dany a Emila Zátopkových. Toto sportovní klání bylo určeno pro smíšená družstva žáků a žákyň 5. tříd. Dvojboj se skládal z hodu raketkou a běhu na 600 m. Pauzy mezi jednotlivými disciplínami vyplňovaly ukázky různých sportů, a to juda, sportovní a moderní gymnastiky. Děti se nejen mohly podívat, ale i samotný sport si vyzkoušet. V jednotlivcích se vyhodnocovali tři nejlepší dívky a chlapci a následně tři nejlepší školní družstva. V jednotlivcích skončil na 1. místě mezi hochy Marek Popelář. A ani celé družstvo nezůstalo pozadu a rovněž skončilo na 1. místě. Věřím, že děti si celý den užili a za předvedené výkony bych jim chtěla poděkovat. Družstvo: Surmajová, Shanitouskaya, Machová, Kramárová, Rziepielová, Fetter, Popelář, Žiga, Lázenský, Medříková, Jankujová, Zielinský, Pokuta, Škuca, Tobola, Benešová, Kopřivová. K. Bluchová

Miniházená

Dne 21. 10. se vybraní žáci třetích a čtvrtých tříd zúčastnili 1. kola turnaje celoroční soutěže v miniházené. Na děti čekalo kromě šesti zápasů i nesoutěžní hra v pokládané a opičí dráha. I přes velkou marodku se děti na turnaji neztratily a ze šesti týmů nakonec skončily v prvním kole na pěkném 3. a 4. místě. Děti byly z celého dopoledne nadšené a již teď se těší na další kolo. Aktéři turnaje: Kunzlová, Kapolková, Chovancová, Macková, Bednář, Pizlo , Šrubař, Hubáček, Kočnar. K. Bluchová

Halloweenský anglický sedmiboj

1. listopadu se v rámci celoškolní Halloweenské oslavy uskutečnil pro žáky 2. až 5. tříd 1. st. v naší knihovně Halloweenský anglický sedmiboj. Menší děti pracovaly s dopomocí paní učitelky, ti starší už bojovali s úkoly ve skupinách samostatně. Co nás čekalo? Sedm stanovišť, na kterých jsme prokázali své znalosti angličtiny. Přiřazovali jsme slovíčka k obrázkům, ty pak využili při práci s jednoduchým česko-anglickým textem, při skládání květu ve hře Trimino, v Kolíčkované, v Dobblu. Nevynechali jsme ani poslech – Halloweenské barvy a vzájemné rozhovory s kartičkami. A jak to dopadlo? Úkoly splněny a líbilo se.  Petra Gawlasová, Lenka Šnapková

20. říjen – Den stromů, 3. A, 3. B

Ke Dni stromů jsme si zopakovali tvary listů, splnili interaktivní kvíz, sbírali písmenka, vyluštili tajenku, pracovali s atlasem rostlin, encyklopedií. Všechny zajímavosti o stromech jsme pak sepsali a nakreslili na plakáty. L. Šnapková, P. Gawlasová

Výroba záložek do knih

Děti z 1. C, 2. C a 5. A vytvořily krásné záložky do knih. Podívejte se:

Dušičky v přípravné třídě

Dne 31.10. proběhla v přípravné třídě akce “Halloween”. Děti dorazily v kostýmech a plnily spoustu strašidelných úkolů. Vařily lektvar, dlabaly dýni, prolézaly pavučinou nebo například měly strašidelnou diskotéku. Akce se velmi vydařila a všichni zúčastnění byli spokojeni. V. Osmančíková

Páťáci v Hornickém muzeu Landek

Žáci 5. ročníků 25. října navštívili Hornické muzeum Landek, kde sfárali do podzemního dolu a během exkurze se dozvěděli spoustu informací z historie hornictví. Měli také možnost projet se důlním vláčkem z 60. let minulého století nebo si prohlédnout expozici báňského záchranářství.

Beseda DETEKTIVKÁM NA STOPĚ

V říjnu se žáci 7. ročníků vydali po stopě detektivky, a to do Knihovny města Ostravy v K-Trio. Zde pro ně byla připravena beseda, která jim poutavě přiblížila tento žánr a během níž se seznámili s typickými rysy pravého detektiva, který má k jejich překvapení daleko od poctivého člověka.
Žáci se zorientovali v kriminální terminologii, jako je například balistika nebo grafologie, a v rámci daktyloskopie se naučili rozeznávat druhy otisku prstů. A protože se ocitli v knihovně, byli jim představeni také nejznámější světoví autoři detektivek.
Na konci besedy si mohli žáci zasoutěžit v aplikaci Kahoot, kde si ověřili, zda jim důležité informace neunikly a mohli by z nich být také malí detektivové 😊 K.H.

Den stromů v družině byl pestrý jako podzim

Několik projektových dnů tematicky zaměřených ke Dni stromů, zpestřilo žákům zájmovou činnost ve školní družině. V každém oddělení byly pro jednotlivé ročníky připravené různé aktivity. Cílem projektu bylo zábavnou formou nejen prohloubit a získat nové znalosti o stromech, ale i tvořit, hrát si, soutěžit, vymýšlet a poznávat. Podívejte se, jak se žáci do projektu zapojili.

Třídnická hodina se školní psycholožkou ve 3. C

Jak si představuji třídu, ve které je mi dobře?
Na toto téma dnes měli žáci hodinu s paní psycholožkou. Mluvili o vztazích mezi dětmi a jejich rozvíjení, aby se všichni cítili ve třídě dobře.
Připomněli si pravidla chování v hodinách i o přestávkách a společně psali, jak si představují vlastnosti svého kamaráda a třídu, ve které je jim dobře.
Těšíme se na další přínosné setkání.         M. Hrušková

Šachový turnaj

V minulém týdnu se naše škola účastnila šachového turnaje O pohár starosty Jihu.
Čtyři naši žáci 7. a 9. tříd měli možnost poměřit své schopnosti a statečně zabojovat. Jako laikové, kteří hrají jen příležitostně pro radost a zábavu, sice nevyhráli, ale bez bodů nezůstali.

4. A v galerii Plato

Koncem září letošního roku navštívila třída 4. A se svou paní učitelkou Tatianou Pilařovou a paní vychovatelkou Barborou Kaniovou nové prostory městské galerie současného umění Plato, které byly vybudovány v bývalých ostravských jatkách. Děti byly uneseny atmosférou jednotlivých výstavních sálů, nad obrazy Pavly Malinové diskutovaly s průvodkyní paní Ivetou Horákovou o současném umění a také ve skupinách vytvářely svá vlastní díla. Třída byla nadšená a všichni se i s paní učitelkou shodli, že se budou do galerie Plato rádi vracet. T. Pilařová

Když nesvítí obrazovka

Žáci 4. tříd se v pátek 14. 10. zúčastnili preventivního programu Etický kompas, který připravilo sdružení Pavučina. Cílem programu bylo vést žáky k tomu, aby zaujali zdravý postoj k médiím (mobil, počítač, internet, sociální sítě) a aby věděli, jak se chránit před jejich různými riziky (nevhodný obsah, nebezpečné kontakty, zneužívání počítačových her…) Žáci se měli možnost zamyslet nad situací, kdy nebudou moci využívat pc technologie, nad příznaky závislosti a jak jim předcházet, jak a proč si naplánovat digitální půst. Věříme, že pro dnešní děti vyrůstající ve světle blikajících obrazovek byla beseda velkým přínosem. Tř. učitelky I. Goldová, T. Pilařová

Soutěž Přírodovědný klokan

Ve středu 12. 10. se uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, kterou každoročně pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Naše škola se do této soutěže pravidelně zapojuje. Cílem soutěžního klání je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V kategorii Kadet soutěžili žáci 8. a 9. tříd, kdy řešili nelehké úlohy z matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie či zeměpisu.      A. Tomášová

Třídnická hodina se školní psycholožkou v 9. A

Třída 9. A prožila ve středu 12. 10. třídnickou hodinu, na níž byla (kromě třídního učitele) přítomna paní školní psycholožka. Ta si pro žáky připravila povídání o své profesi i otázkách psychického zdraví a psychohygieny a na programu byly také hry zaměřené na vzájemnou komunikaci a stmelení kolektivu.   J. Goj 

Návštěva protidrogového vlaku Revolution Train

Expozice protidrogového vlaku byla velmi originální a poutavá. Žákům 7. a 8. ročníků byl představen film, který byl obohacen o konkrétní a reálné prvky či místnosti. Celá expozice byla žáky velmi chválena a zanechala v nich spousty dojmů vedoucí k prevenci této problematiky. Děkujeme za možnost navštívit Revolution Train. K.K.

Beseda s policií ve 3. C

Jaké vlastnosti má mít detektiv? A kdo je kriminalista? Co kdybychom byli svědky trestného činu nebo dopravní nehody? Na jaké číslo máme zavolat?
Na všechny tyto otázky a na spoustu jiných se ptaly policistky při besedě žáků 3. C.
Třeťáci byli šikovní a uměli odpovědět.
M. Hrušková

V pátek 30. září žáci 4. A a 4. B navštívili v Divadle loutek představení Myši patří do nebe

Poetická loutková pohádka je na motivy oceňovaného bestselleru, který byl rovněž zfilmován podle stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. Příběh je o naději, odvaze, hledání lásky a překonávání předsudků a starých bolestí. Ukazuje, že vše, co se jeví jako konec je zároveň novým začátkem a co se zdá být nepřekonatelné, být vůbec nemusí. Pracuje s tématikou posmrtného života a podává myšlenku smrti zajímavým způsobem. Představení bylo velmi pěkně a moderně zpracováno, žákům se velmi líbilo.
I. Goldová, T. Pilařová

Policisté přišli na besedu s prvňáčky

V rámci preventivního programu Jak se chovat bezpečně navštívila zástupkyně Městské policie Ostrava 1. ročníky naší školy. Vysvětlila dětem, jak se chovat, když jsou doma samy nebo co dělat, když se ztratí např. v obchodním centru. Děti už teď také vědí, jak se zachovat, pokud najdou venku použitou injekční jehlu a co se všechno může přihodit, kdyby se o ni zranily. Také už je pro děti samozřejmostí, že odpadky patří do koše a cizí majetek se nesmí ničit. Blýskly se ve znalosti své adresy, což je důležitým předpokladem, aby se dostaly zpět ke svým rodičům, kdyby se náhodou ztratily. Za 1. ročník Lenka Lindovská

Třeťáci si v rámci výuky prohlédli centrum Ostravy, byli i v muzeu a na hradě

V pátek 23. 9. 2022 navštívili třeťáci v rámci Prvouky a učiva o našem městě centrum Ostravy a muzeum. Žáci 3. A se podívali k řece Ostravici a Slezskoostravskému hradu, žáci 3. B a C šli do Ostravského muzea, kde si prohlédli přírodovědné a umělecké sbírky i model historického jádra Ostravy a porovnali jej s budovami, které jsme v centru města viděli (divadla, obchodní domy, kostely ap.). Exkurze se všem líbila. P. Gawlasová, L. Šnapková, M. Hrušková

2. A v lesní škole 23. 9. 2022

Poprvé se druháci zúčastnili výuky v lese. Nové informace o stromech, houbách a zvířatech v Bělském lese byly velmi zajímavé. Na vlastní oči viděly děti hmyzí domečky, obydlené díry ve stromech a pod mikroskopem mohly sledovat život v půdě. Mohly si vyzkoušet pocitový chodníček a prohlédnout jurtu s výstavkou zvířat a bažantnici s výstavními kousky bažantů. Bylo to skvělé a do Lesní školy se děti určitě brzy vrátí. SR

Druháci se zúčastnili charitativního běhu

V pátek 9. 9. se naši druháčci zúčastnili charitativního běhu na podporu výzkumu léků proti rakovině. V Bělském lese proběhli trať dlouhou 4 km, čímž podpořili také své zdraví. Gratulujeme všem za skvělý výkon. s.r.

Vyhodnocení celoroční aktivity ve sběru baterií

Naše škola je celoročně aktivně zapojena do sběru baterií a plnění různých osvětových úkolů s Recyklohraní. Na konci školního roku tak přichází ta příjemná část, a to vyhodnocení a odměna nejlepším sběratelům baterií naší školy. Pro tento školní rok jsou to tito výherci:
místo Veronika Válková (3.B)
místo Martin Kunzl (5.A)
místo Adéla Drahotušská (4.C)
místo Adéla Balažovičová (4.C)
místo Nikol Rziepělová (5. místo)
Ocenění taktéž dostala nejlepší třída a tou se stala třída 3. B s paní učitelkou Irenou Goldovou. 2. místo získala 5.A s p. uč. Petrou Gawlasovou. 3. místo patří třídě 4.C s p. uč. Renatou Rymelovou. 4. místo obsadila 4.A s p. uč. Danuší Daleckou. 5. místo patří rovněž prvnímu stupni a to třídě 2.B s p. uč. Ivanou Dybalovou.
Všem výše uvedeným moc gratulujeme! Obrovské děkuji však patří i ostatním žákům jak prvního stupně, tak i druhého stupně, kteří pečlivě sbírají a odevzdávají baterie a tím pomáhají lepšímu životnímu prostředí.
Pevně věřím, že od září to zase rozjedeme a opět zvedneme rekordy vybraných baterií k lepší recyklaci. (K.K.)

Výlet 3.A a 3.B do Raduně

Společný výlet žáků 3.A a 3.B se vydařil. 23. 6. žáci odjeli na zámek Raduň, kde na ně čekaly dva edukační programy. Prohlídka raduňského zámku s kněžnou Wandou žákům přiblížila život šlechtické rezidence 19. a počátku 20. století. Program Raduňské radovánky aneb kousek Anglie zase zahrnoval procházku kolem zámku, návštěvu oranžerie a bylinkové zahrady. V programech bylo mnoho příležitostí ke hrám a zážitkům. Malebné prostředí zámku i jeho okolí jsme si všichni pěkně užili.
třídní učitelky I. Goldová, T. Pilařová

Zábavná show na závěr školního roku

Skutečnost, že se letošní školní rok nezadržitelně blíží do svého finále, signalizovala i tradiční zábavná show s Hopsalínem. Programu s názvem Zvonek zvoní aneb škola končí! se 29. 6. 2022 po dvouleté přestávce zúčastnili žáci těchto tříd: 1. A, B, C, 2. A, B, C a 3. A a 3. B.
Oblíbený program plný písniček, tance, kvízů a soutěží s letní tematikou pobavil nejen děti, ale i jejich paní učitelky. Tato super akce dýchala prázdninovou atmosférou. Děti si program parádně užily a na všechny se dostala alespoň sladká odměna.
Za 1. A, B, C, 2. A, B, C a 3. A, B. zapsala L. Lindovská

8. B si zpříjemňuje konec školního roku hrou na klavír

V posledních dnech školního roku to v 8. B hudbou jenom žije, minulý týden se konal žákovský koncert, kde vystoupily 3 žákyně této třídy, 2 s hrou na kytaru a jedna s hrou na klavír.
Žákyně hrající na klavír, Karolína, se již přes rok učí sama a dole můžete vidět záznam a fotografie jejího hraní. David Čapka, 8. B

 

1. a 3. místo ve výtvarných soutěžích

Máme další úspěch ve výtvarné soutěži, ve které se nám podařilo obsadit hned dvě výherní místa.
I CAN CHANGE THE WORLD – tak zněla soutěž pořádaná Knihovnou města Ostravy, oddělením American Corner.
Velká gratulace patří hned dvěma žákyním naší školy, které se se svými výtvarnými pracemi umístily na vítězných pozicích.
Anna Axmannová (Palmový olej): 1. místo v kategorii B
Aneta Horáková (Pomoc srdcem): 3. místo v kategorii B
Mám velkou radost, že se nám podařilo umístit se hned dvakrát ve vítězných pozicích a žákyním moc gratulujeme k úspěchu. (K.K.)

Škola dostala poděkování od Ombudsmana

Žákyně Ludmila Myšáková (7.C), Eliška Janáčová (8.B), Ella Ptačovská (8.C) a Helena Holoubková (8.C) obdržely poděkování za zapojení se do výtvarné soutěže Jak ombudsman pomáhá dětem. Děkovný list všechny zmíněné mile potěšil. K. Kubištová

Velká kompostová výzva

Škola dostala poděkování za splnění osvětového úkolu “Velká kompostová výzva” od Týmu Recyklohraní. Tuto výzvu jsme společně plnili s žáky 7. a 8. ročníků. Cílem bylo prvně si říci výhody a cíle kompostování pro naše životní prostředí a následně jsme vytvořili reklamní plakáty a kompostéry. K. Kubištová

Školní družina – kroužek keramiky

Ani teplé letní dny nevzaly dětem z kroužku keramiky ve školní družině chuť tvořit.
Podívejte se, jak se jim podařilo zpracovat letní motivy. A teď už se všichni těšíme na prázdniny,
sluníčko, koupání a výlety. J. Kotalová, vedoucí kroužku keramiky

8. A a její výlet na Ondřejník

Žáci 8. A si i přes úmorné vedro v pondělí 27. června užili výlet na Ondřejník. Už cesta moderním poschoďovým vlakem byla pro mnohé příjemným zážitkem. Výstup na kopec byl v bezmála 35 °C poněkud náročnější, ale horská chata s bufetem, kolotoč či houpačky za tu námahu stály. Po relaxu a svačince se šlo o poznání lépe. A navíc dolů! Potěšily i dvě návštěvy potravin. Nejžádanější sortiment je nasnadě: studené nápoje a nanuky.      J.G.

5. A a 5. B na vycházce k haldě v Hrabůvce

Dne 27. 6. se páťáci vydali na environmentální vycházku (v rámci plnění aktivit mezinárodního projektu START) k haldě v Hrabůvce. Obešli jsme umělé jezero, které by mělo jednou v budoucnosti být součástí moderního ekologického vodíkového města (děti si v červnu během výuky samy ve skupinách navrhovaly energeticky soběstačná města). I když byl velmi horký den, zvládli jsme ujít téměř 6 km a díky skvělé viditelnosti viděli vrcholky Beskyd, dali jsme si zmrzlinu a Ekologickou pátračku jsme vyplnili až ve školním altánu. LŠ, PG

Výlet 3. B do centra Ostravy

Žáci 3. B se 21. 6. vydali za poznáním a historií do centra Ostravy. Navštívili na Moravě druhou největší katedrálu Božského Spasitele, obdivovali výhled z věže Nové radnice a starý výtah páternoster. Poznali most Miloše Sýkory spojující Moravskou a Slezskou Ostravu. Z lávky vedoucí k Slezskoostravskému hradu se seznámili se soutokem řeky Lučiny a Ostravice. Kolem nejstarší památky kostela Sv. Václava došli až na Masarykovo náměstí. Zde si ověřili svou paměť připravenou křížovkou. Zajímavou chvilkou bylo zhlédnutí Pohádkového orloje před Divadlem loutek. Poslední zastavení žáci udělali u Divadla A. Dvořáka, kde nasedli do tramvaje a vrátili se zpět ke škole.
Za zajímavý výklad děkujeme mamince od naší žákyně Verunky. Třídní učitelka Irena Goldová

Čtení s paní psycholožkou

V červnu žáci 1. A, 2. B a C společně četli s paní psycholožkou v Čítárně knihu o etiketě – správném chování. Dozvěděli se, jak se chovat v lese, jak oplácet dobro dobrem, že kdo se proviní, je potrestán a že chovat se slušně se vždy vyplatí. Žáci se do nových knih začetli, akce se jim líbila a už se těší na další. M. Hrušková

Podpořilo statutární město Ostrava

Výsadba keřů na školním pozemku

Dne 23. června jsme se třídou 9. B vysázeli první keře zakoupené z prostředků OZO, které nám byly poskytnuty v rámci projektu Zelená pro Ostravu. Jedná se o kvetoucí keře, v dospělosti dosahující výšky až dvou metrů. B. L.

Výlet 2. tříd

Ve středu 22. 6. jeli druháci na výlet na Bílou v Beskydech. Tam na ně čekaly náčelnice tlupy a z dětí se staly praděti. Vyrobily si náhrdelník, naučily se válečný pokřik a vyrazily na mamuty… a řádily. Po občerstvovací přestávce náčelnice přinesly olympijskou pochodeň a všichni vyrazili závodit v netradičních disciplínách. Každé družstvo si také namalovalo svou olympijskou vlajku a vymyslelo svůj pokřik. Na závěr za odměnu pršely z nebe bonbóny. Všichni zvítězili a výlet se vydařil!          Paní učitelky 2. tříd