596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

6. a 7. třídy navštívily planetárium

Ve středu 12. 4. se vydali žáci 6. a 7. ročníků se svými třídními učiteli poznávat krásy vesmíru do ostravského planetária. Zde jsme v rámci objednaného programu sledovali souhvězdí na noční obloze a v sále planetária zhlédli film Voyager – Příběh věčného poutníka, který nás seznámil s pozoruhodnou vesmírnou misí dvou sond Voyager. Poté jsme plnili připravené úkoly v Experimentáriu, které je tvořeno mnoha zajímavými interaktivními exponáty. Zkoušeli jsme například řídit raketu, viděli opravdový meteorit nebo jsme modelovali sopky z písku. Ilona Adámková